Dominee Hendrik Scott - Leraar van die NG Kerk Tamboerskloof

Dominee Hendrik Scott – Leraar van die NG Kerk Tamboerskloof

Johan Pansegrouw - Hoofouderling  van NG Kerk Tamboerskloof

Johan Pansegrouw – Hoofouderling van NG Kerk Tamboerskloof

Johan Nothling - Hoofdiaken van NG Kerk Tamboerskloof

Johan Nothling – Hoofdiaken van NG Kerk Tamboerskloof

Nic van Schalkwyk

Nic van Schalkwyk – Voorsitter van die Bestuurskommissie

Rossouw van Zyl

Rossouw van Zyl – Voorstitter van die Dienskommissie / Senior Kategese

Talitha Kieser - Skriba

Talitha Kieser – Skriba

Jenny Bester - Hulp Skriba

Jenny Bester – Hulp Skriba

Margie Fortuin - Koster

Margie Fortuin – Koster

Marietjie Scott - Dienskommissie

Marietjie Scott – Dienskommissie

Carlin Pansegrouw - Dienskommissie

Carlin Pansegrouw – Dienskommissie

Carol Kroon - Dienskommissie

Carol Kroon – Dienskommissie

Erik Dippennaar - Orrelis

Erik Dippennaar – Orrelis

Aanddiens Bediening

Aanddiens Bediening: Ds. Jannie Engelbrecht en Ronny Ward – word bygestaan deur: Ds Hendrik Scott, Flippie Scholtz, Hannes Herselman en Gerhard Hauptfleish

Kategese

Kirsten Breytenbach – Laerskool Kategese      Estie Meyer en Madeleen van Schalkwyk – Kleuterkerk