Leraar: Ds. Hendrik Scott
Sel: 083 740 6412
Epos: hscott@tamboerskloof-ngk.co.za

Ds Scott doen aktief huisbesoek en is tot u diens. Ons gemeente is ook ‘n gesinsgemeente, daarom wil hy graag families leer ken en hulle begelei in hul geestelike groei. Indien u siekte, huweliksprobleme, krisisse of nood ervaar en bystand benodig, kontak hom gerus direk op sy selfoon. Vir huisbesoek, maak u ‘n afspraak by die kerkkantoor.

Die versorging van lidmate geskied ook deur:

  • Kleingroepe,¬†bybelstudiesgroepe, diensgroepe, en gebedsgroepe
  • Individuele bediening (pastorale gesprekke )
  • Die Tamboer nuusbrief en ander elektroniese kommunikasie
  • Facebook (NG Kerk Tamboerskloof)
  • Twitter (@NGKtamboer)
  • Funksies, uitreike en Fondsinsamelings (Basaar, wynveiling, gemeentebraai)
  • Fees-en Sangdienste (gewyd en klassiek)

Adres:

Bo-Uniestraat 17

Tamboerskloof

8001

Posbus 21523

Kloofstraat

8008

Kantoor:

Tel: 021 424 5804

Faks: 021 426 2461

e-pos: kerkkantoor@tamboerskloof-ngk.co.za

Kantoorure:

Maandae en Woensdae

09:00 – 16:00

Dinsdae

09:00 – 13:00

Vrydae

09:00 – 15:00

Skriba: Talitha Kieser – 082 352 0613

Hulp Skriba: Jenny Bester – 072 271 7294

Koster: Margie Fortuin – 074 684 5717

Kontak Ons (*verpligtend)

Kies Asseblief *

Naam *

Telefoon Nommer *

Epos *

Kommentaar / Navrae