Siyathanda /Ons gee om

1. In ons gemeenskap:

 • Tâmam – Children’s ministries (www.tamam.co.za):  Ons help met die bediening aan straatkinders. Kontak Irma Hugo by irma@hugo.org.za of 083 324 9192 om behulpsaam te wees met die maak van toebroodjies.
 • STRAATWERK – Ophelpprojekte (www.straatwerk.org): Ons bring hawelose mense; persone wat van voor af moet begin in kontak met Straatwerk, wat ‘n sterk begeleidingsraamwerk het om persone in diens te neem en te bemagtig dmv hul opruimpojekte. Straatwerk doen ook ongelooflike werk in die voorkoming van prostitusie, dmv hulle “waardevol vir Jesus veldtog. Verder gee hulle indiensopleiding aan jeuggroepe en selgroepe vir hul gereelde uitreike op straat (veral gedurende die Feestye)
 • SA Kinderhuis (www.sakinderhuis.org): ons reik gereeld uit dmv fondsinsamelings / inskakeling by ons kategeseskool
 • Gemeente Ysterplaat-Suid: sopkombuis / klerebank
 • Laerskool Ysterplaat: Sopkombuis / klerebank / uitstappies
 • NG Kerk in Afrika – Gemeente Phillipi: Ds Scott staan eerwaarde Lemmy Tshume by met die bediening van Nagmaal en pastorale sorg. Die kerk het in 1987 tot stand gekom het en staan vandag sowat 80 lidmate sterk. Kontak gerus die sekretaresse, me Mildred Mbili by 083 627 7430 as u hulle met instandhouding behulpsaam kan wees.
 • Borgskappe in plaaslike skole: kinders van behoeftige ouers / kinders met potensiaal.
 • Dag tot dag versorging; alimentasie / hulp met vervoer / hereniging met familie / bystand met werksaansoeke / nood en krisisse.

2. Oor die land se grense:

Projek Angola: Jaarlikse uitreik – ons het al ‘n kerk help bou! Verspreiding van Bybels / Versorging van Evangeliste.

Hoe kan u help?

Bring asseblief donasies vir behoeftiges na die kerkkantoor, dit word deur ons of BADISA versprei en aangewend waar nodig.

 1. Klere en skoene (kinders sowel as volwassenes)
 2. Komberse, veral wintertyd
 3. Toiletware
 4. Doeke en Babamelk
 5. Koopbewyse vir kos
 6. Nie bederfbare items bv:
 • konfyt
 • Soya
 • kookolie
 • Mieliemeel
 • Rys
 • Pasta
 • Blikkieskos
 • Suiker
 • Grondboontjiebotter
 • Bone

Benodigdhede vir die kleuterkerk

 • Inkleurboeke
 • Storieboeke
 • Verf, gom, inkleurkryt